Siirry pääsisältöön

Teollisuuden kehityshankkeet pohjaavat haluun kehittää ja parantaa jatkuvasti.

Soilfoodissa yhdistyvät vahva teollisten prosessien osaaminen, agronominen tietotaito sekä innostunut kehittämisen ja uuden luomisen asenne. Me tutkimme ja arvioimme, miten erilaisia teollisuuden sivuvirtoja voidaan hyödyntää kannattavasti. Teollisuudelle olemme pitkäjänteinen kumppani, joka sitoutuu kehittämään yhteistyötä pitkien sopimuskausien aikana.

Moni on sanonut, että kaikkea on jo kokeiltu. Huoli pois, kyllä sitä kokeiltavaa vielä riittää!

Sivuvirtojen hyötykäyttö – kehityshankkeet luovat uutta


Teollisuuden kehityshankkeet sisältävät kierrätyslannoitteiden jalostusasetten nostoprojektin

Kierrätyslannoitteiden jalostusasteen nostaminen

Rakeistushanke on merkittävä panostus kierrätyslannoitteiden jalostusasteen nostoon. Rakeistushankkeessa Soilfoodin tavoite on kehittää kierrätysraaka-aineista valmistettu, maailman paras luomukelpoinen moniravinteinen pellettilannoite.

Soilfood tutkii parhaillaan, millä prosessiparannuksilla teollisuuden sivuvirrasta voidaan tuottaa mahdollisimman hyvä ja ravinnepitoisuudeltaan korkea pellettilannoite.

Viljelijöiden tarpeisiin vastaava kehitystyö pyrkii tuottamaan kierrätyslannoitteen, joka soveltuu suoraan nykyisiin viljelykäytänteisiin. Pellettimuotoinen, kylvölannoittimella levitettävissä oleva tuote tekee siirtymän väkilannoitteista kierrätyslannoitteisiin helpommaksi.  


Soilfoodin Maanparannuskuiduilla voidaan tehokkaasti nostaa orgaanisen aineksen määrää vähämultaisessa maassa.

Metsäteollisuuden lietteiden jalostaminen

Pitkäjänteisenä kumppanina Soilfood haluaa kehittää teollisuuden kanssa tehtävää yhteistyötä ja toimintaa pitkien sopimuskausienkin aikana. Metsäteollisuuden lietteiden jalostaminen maanparannusaineiksi entistä tehokkaammin on yksi esimerkki tästä.

Tavoitteenamme on kehittää entisestään tuotelaatua ja vähentää asiakkaan tehdasalueella tehtävää konetyötä jatkojalostuksen automatisoinnin kautta. Koeajoissa ja analyyseissä selvitetään, toteutetaanko jatkojalostus erillislaitoksena vai prosessi-integraationa. Teollisuuden asiakkaallemme kehitystyö tarkoittaa teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen tehostumista, mikä johtaa muun muassa teollisuusalueen liikenteen ja mahdollisten hajuhaittojen vähenemiseen.


Soilfood Rakennekalkkien neutralointikyky on korkea, minkä ansiosta kalkkia riittää pienempikin levitysmäärä.

Tehokkaiden kalkkituotteiden jalostaminen

Soilfoodilla on alansa johtava osaaminen kehittää teollisuuden sivuvirroista korkealaatuisia tuotteita maatalouteen. Tuotekehityksessämme testeja tehdään sekä laboratorio-olosuhteissa ja tutkimuskentillä että käytännön mittakaavassa maatiloilla.

Maatalouden ammattilaisten palaute tuotteiden käytöstä ja käsiteltävyydestä on avainasemassa tuotekehityksessämme. Käyttäjien kokemukset ja peltomaan tarpeet ovat ohjanneet esimerkiksi kalkkivalikoimamme kehittämistä. Olemme pystyneet jalostamaan hyötykäyttöön esimerkiksi vaikeasti käsiteltäviä kalkkeja siten, että ne ovat viljelijöille helppoja käyttää ja levittää.


kehityshankkeet ratkaisevat sivuvirtojen käsittelyongelmia

Ratkaisuja vaikeasti käsiteltävien jakeiden kuljetuksiin

Vuosien työ teollisten sivuvirtojen parissa sekä innostunut kehittäjäasenne on tuottanut käytännön ratkaisuja sivuvirtojen käsittelyyn, esimerkiksi pölyävien aineiden siirtoon ja käsittelyyn. Käytännön ongelmia on ratkaisu teknisellä suunnittelulla ja prototyyppien testauksen kautta. Taustalla on tavoite tehdä sivuvirtojen hyödyntämisestä kannattavaa ja helppoa.


Ota yhteyttä ja kysy lisää

Olli Lehtovaara

Johtaja, teollinen myynti

0400 628 571

olli.lehtovaara@soilfood.fi

Ossi Kinnunen on Soilfoodin Tutkimus- ja tuotekehityksen päällikkö

Ossi Kinnunen

Tutkimus- ja kehitysjohtaja

0400 516 929

ossi.kinnunen@soilfood.fi


forms