Siirry pääsisältöön

Maaperä on investointi, joka tuottaa pitkällä aikavälillä. Hyvän kasvukunnon maat tuottavat hyvän satotason ja lisäävät sietokykyä vaihteleviin olosuhteisiin. Samalla vähennetään ravinnehuuhtoumaa pelloilta. Panostaminen maanparannukseen ja orgaaniseen lannoitukseen ei valu yhden rankkasateen myötä hukkaan.

Viljelykiertolannoitusmalli on tapa hahmottaa viljelytoimintaa yhden vuoden toimintaa kattavammin. Eri toimenpiteille suunnitellaan sopivat vaihtoehdot muutaman vuoden ajanjaksolle. Paikantamalla kasvua rajoittavat tekijät ja optimoimalla lannoituksen sen mukaan, saat viljelypanokset mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja satotasot nousuun.

Viljelykiertoajattelu ei sido viljelijää, vaan eri toimenpiteiden suunnittelu yhtä vuotta kauaskantoisemmin antaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen tavoitteiden saavuttamiseen. 

5-vaiheinen viljelykiertolannoitusmalli. 1. Tilannekuva. 2. Happamuuden säätö ja hivenlannoitus. 3. Maanparannusaineet syksyllä. 4. Liukoisen typen täydennyslannoitus keväällä. 5. Kasvusto-analysointi.

5-vaiheinen malli

Aluksi hahmotetaan tilannekuva analyysien ja pellolla tehtävien havaintojen avulla. Samalla tunnistetaan satotasoa rajoittavia tekijöitä. Maan happamuuden säätö ja hivenlannoitus suunnitellaan ja toteutetaan Soilfoodin kalkeilla sekä hivenlannoitteilla sopivana ajankohtana. Kesällä tai syksyllä muutaman vuoden välein lisättävistä eloperäisistä maanparannusaineista, kuten Soilfood Maanparannuskuiduista, maahan saadaan runsaasti orgaanista ainesta ja orgaanisia ravinteita sekä mm. fosforia ja rikkiä usean vuoden tarpeeseen.  Keväällä voidaan tarvittaessa tehdä liukoisen typen täydennyslannoitus esimerkiksi Soilfood Boostien avulla. Kasvustoanalyysin perusteella täydennetään tarvittaessa typpi- ja hivenlannoitusta.