Siirry pääsisältöön

Toimimme osana ruokaketjua, joten tuotteidemme laatu ja turvallisuus ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Yhtä lailla tärkeää on laadukas toiminta ja palvelu koko tuotantoketjussamme. Se tarkoittaa asiakkaillemme selkeyttä ja virheettömyyttä sekä jatkuvaa kuuntelemista ja kehittämistä.

Soilfoodin toimintaa ohjaa johtamisjärjestelmä ja ISO 9001 laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä auditoidaan sisäisesti ja ulkoisesti vuosittain.

Tuotelaatu takaa turvallisuuden

Kaikki tuotteemme ovat kierrätettyä alkuperää eli ne on valmistettu teollisuuden sivuvirroista. Samalla tuotteemme ovat osa ruokaketjua, joten kierrätyslannoitteiden sekä maanparannusaineiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Osana elintarvikeketjua olemme Ruokaviraston valvonnassa. Teemme omavalvontaa lannoitelainsäädännön ja ruokaviraston vaatimusten mukaan.

Lannoitelainsäädäntö asettaa meille selkeät raja-arvot, joita noudatamme. Tuotteiden laatua seurataan jatkuvasti. Vuositasolla esimerkiksi laboratorioissa tehtäviä analyyseja kertyy yli 4 000 kappaletta.

Turvallisuuden lisäksi tuotelaatu tarkoittaa,

että jokainen tuotteemme tuottaa lisäarvoa maaperälle ja satotasoille

ja että tuotteemme ovat helposti levitettävässä muodossa.

Asiakas on jatkuvan kehittämisen keskiössä

Soilfoodin laatu- ja ympäristöpolitiikka kattaa kaiken toimintamme eri yksiköissä ja koko toimintaketjussa. Haluamme parantaa ja kehittää jatkuvasti. Laadun seuranta ja mittaus on avain tähän. Laadulle onkin toiminnassamme asetettu numeeriset tavoitteet.

Toiminnan laatua varmistavat selkeät toimintamallit ja -ohjeet. Ne takaavat paitsi tuotteiden laatua, myös palvelun johdonmukaisuutta, selkeyttä ja sujuvuutta. Me pidämme tiiviisti yhteyttä asiakkaisiimme, kuuntelemme ja kehitämme.

Haitta-aineselvitys laadunhallinnan tukena

Lannoitelainsäädäntö määrittää tiettyjen aineiden osalta tarkat raja-arvot, joihin pitää poikkeuksetta päästä. Soilfoodilla on haluttu viedä laaduntarkkailu selvästi tätä pidemmälle, sillä esimerkiksi kierrätyslannoitteiden turvallisuus herättää kysymyksiä.

Teetimme kaikissa päätuoteryhmissä lainsäädännön vaatimuksia tarkemmat haitta-aineanalyysit. Selvityksessä tutkittiin teollisten asiakkaiden prosesseja, jotta tunnistettiin mahdolliset haitalliset aineet. Tämän ja tuotekohtaisen riskiarvon perusteella tuotteista analysoitiin haitta-aineet.

Analyysituloksissa mikään haitallinen aine ei ollut yli haitalliseksi tunnistetun pitoisuuden, ja suurin osa tuloksista oli alle määritysrajan.


Sonja Ahvenainen, laadun ja kansainvälisten toimintojen päällikkö.

Lisätiedot

Sonja Ahvenainen

Päällikkö, laatu ja kansainväliset toiminnot

+35840 709 1880

sonja.ahvenainen@soilfood.fi


ISO 9001 -laatusertifikaatti.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Tutustu

Ajankohtaista