Siirry pääsisältöön

Hyvän sadon kierrätyslannoitus -hankkeessa tutkitaan kierrätyslannoitevalmisteiden ja maanparannusaineiden toimivuuttapeltokasvien viljelyssä. Samalla selvitetään kierrätyslannoitteiden maaperä- ja ympäristövaikutuksia sekä kierrätyslannoituksen kannattavuutta.

Hallituksen kärkihanke.

Helsingin yliopiston HYKERRYS-hanke on perustanut vuonna 2016 Helsingin kaupungin Haltialan tilan peltolohkolle kerraneistetun ruutukokeen. Koekentällä toteutetaan 5-vuotista viljelykiertoa siten, että jokaisena vuonna mukana on kolme kierron vaihetta, jolloin kierrätyslannoitteiden toimivuudesta eri viljelykasveilla erilaisina kasvukausina saadaan mahdollisimman hyvä käsitys. Kierrossa viljeltävät kasvit ovat syys- ja kevätviljoja, syysrapsi, viherlannoitusnurmi ja härkäpapu.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset suunnittelevat kierrolle omiin kierrätystuotteisiinsa perustuvan lannoitus- ja maanparannussuunnitelman, jota vertaillaan yliopiston väkilannoitekäsittelyyn ja muiden yritysten lannoitussuunnitelmiin. Soilfoodin lannoitussuunnitelmaan ovat tähän mennessä kuuluneet maanparannusaineet, Ravinneseokset sekä Boost-tuotteet. Helsingin yliopistolla on kontrolliruudut, joilla on lannoittamaton verrokki, ravinnetarpeen mukaan täydennetty väkilannoitekontrolli sekä pelkän typpilannoitteen saavat typpiportaat. Hankkeen muita yritysosallistujia ovat Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY sekä Ecolan Oy.

Soilfoodin kierrätyslannoitteilla ollaan saavutettu

väkilannoituskontrollin kanssa saman suuruisia satoja.

Hyviä tuloksia on saatu myös maanparannusaineiden käytöstä

Monivuotisuus takaa luotettavuuden

Monivuotinen kenttäkoe mahdollistaa näiden kierrätyslannoitevalmisteiden monipuolisen tarkkailun. Pitkäaikaiset kokeet ovat luotettavien tulosten perusta, ja erityisesti hitaasti tapahtuvien muutosten havainnoimiseksi välttämättömiä. HYKERRYS-hanke:

  • demonstroi suomalaisille viljelijöille kierrätyslannoituksen vaihtoehtoja, toteutustapoja ja toimivuutta (jätevesiliete-, mädäte-, komposti-, lantapohjaiset eri tavoin tuotteistetut lannoitteet), vertailee sato-, ravinne- ja ympäristötehokkuus- sekä taloudellisen tuloksen mittareilla erilaisia kierrätyslannoituskonsepteja
  • edelleen kehittää kierrätyslannoitteita ja -lannoitusta peltoviljelyyn.

HYKERRYS-hanke:

Toimi ensimmäiset kolme vuotta 1.6.2016-31.5.2019 Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämällä maaseutuohjelman kehittämishanketuella. Ympäristöministeriö on rahoittanut HYKERRYS2-hanketta aikavälille 1.6.2019–31.12.2020.

Koordinointi: Helsingin yliopisto

Tutustu hankkeen blogiin >>

Tuloksia kierrätyslannoitteista

Hankkeen kolmena toteutusvuotena Soilfoodin kierrätyslannoitteilla ollaan saavutettu väkilannoituskontrollin kanssa saman suuruisia satoja. Hyviä tuloksia on saatu myös maanparannusaineiden käytöstä: vuonna 2016 maanparannuskuitu- ja maanparannuslannoskäsitellyt ruudut tuottivat kasvukaudella 2019 saman sadon kuin väkilannoitetut ruudut, vaikka niille annettiin kevätlannoituksessa 40 kg vähemmän liukoista typpeä kuin väkilannoitekäsittelylle.

Molempien käsittelyiden maanäytteiden typpi- ja hiilipitoisuudet ovat myös olleet levityksen jälkeen koko kokeen korkeimpia, vaikka koetta perustettaessa eroja ruutujen välillä ei ollut.

Hankkeessa tutkitaan sato- ja maaperävaikutuksien lisäksi myös muita vaikutuksia: hankkeen tuloksia aineistona käyttäneessä pro Gradu -tutkielmassa todettiin, että kierrätyslannoitetun kauran hiilijalanjälki on alle puolet väkilannoitetun kauran hiilijalanjäljestä.


Jaa

Lue myös

Mondi Powerflute Kuopio: ”Halusimme sivuvirran käsittelyyn läpinäkyvän kiertotalousratkaisun”

Suomalaisesta koivusta valmistuu Kuopiossa Mondi Powerfluten tehtaalla premium-kartonkia, josta merkittävä osa päätyy elintarvikkeiden, kuten hedelmien, pakkauksiin. Yhtä lailla alkutuotantoon päätyy tuotantoprosessin merkittävin sivuvirta, kuituliete. Soilfood jalostaa sen maanparannusaineeksi. Näin puun kaikki kuidut hyödynnetään tehokkaasti, ja jätettä syntyy vähemmän.